Teléfono

+525589384121

advok’at’i meksik’ashi

abogado Cofepris cdmx  > Blog Interactivo >  advok’at’i meksik’ashi
0 Comments

advok’at’i meksik’ashi  chveni advok’at’i BOU, romelits mdebareobs meksik’ashi, gtavazobt momsakhurebas skhvadaskhva erovnebis adamianebze, im sak’itkhebshi, romlebits sashualebas mistsems mat hkondet p’iradi an k’omertsiuli megobruli q’opna chvens kveq’anashi. chven gvq’avs mtargmnelta gundi, romelits sashualebas gvadzlevs davamq’arot skhvadaskhva erovnebis adamianebi, daak’maq’opilon tavianti motkhovnebi da mkhari dauch’irot mat skhvadaskhva speroshi:  p’ersonaluri tema • migratsiuli p’rotsedurebi. • korts’ineba an gankorts’ineba • memk’vidreobis migheba  udzravi konebis sakme. • udzravi konebis k’vleva • udzravi konebis shedzena da gaq’idva    savach’ro an indust’riastan dak’avshirebuli sak’itkhebi • urq’evi k’omp’aniebis gakhsnas. • p’rotsedurebi khelisuplebis ts’inashe    tu iuridiul dakhmarebas moitkhovs iuridiuli pirma meksik’ashi, nu mogeridebat dagvik’avshirdet.  gtkhovt, tkva, ra kveq’ana khar

Deja una respuesta

WhatsApp chat